Medborgarparlamentet ordnas för att utveckla den finska demokratin

Medborgarparlamentet är ett experiment där medborgarpaneler används som ett komplement till representativ demokrati på nationell nivå. Medborgarpaneler ordnas för att öka medborgarnas direkta deltagande. Syftet med medborgarparlamentet är att bidra riksdagen med en kanal för att kunna ta den allmänna opinionen i beaktande och för att öka medborgarnas förtroende för det demokratiska systemet.

Medborgarparlamentet behandlar teman kring fyra medborgarinitiativ som lämnas till riksdagen och som berör om bränslebeskattning och drogpolitik. Målet med medborgarparlamentet är att testa en modell där riksdagen får stöd i behandlingen av medborgarinitiativ från slumpmässigt utvalda medborgare.