Merborgarparlamentet 2023

Medborgarparlamentes deltagare har blivit utvalda

Inbjudan till medborgarparlamentet skickades i september till 30 000 medborgare som valdes slumpmässigt.

basen av det datatillstånd vi hade ansökt om från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, gjordes ett slumpmässigt urval från befolkningsdatasystemet. Inbjudan till medborgarparlamentet skickades enligt urvalet och alla 18–79 åringar bosatta i Finland hade lika stor sannolikhet att bli valda. 

De inbjudna kunde anmäla sig genom att fylla i en enkät

De deltagare som valdes ut för att delta i medborgarparlamentet meddelades i oktober.