Deltagarna i medborgarparlamentet

kommer höra experter och ta del av ett omfattande bakgrundsmaterial om de ämnen som diskuteras.

Medborgarparlamentet diskuterar medborgarinitiativ om bränsle- och drogpolitik.

Medborgarparlamentet hör de följande experter:

Konsultativ tjänsteman Elina Kotovirta Social- och hälsovårdsministeriet)

Riksdagsledamot Jussi Saramo (vänsterförbundet)

Riksdagsledamot Mira Nieminen (sannfinländarna)
Forskningsprofessor Pekka Hakkarainen (Institutet för hälsa och välfärd)

Ordförande Mika Luoma-aho (Finlands cannabisförening)

Chef för samordningsenhet Kim Kannussaari (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf)

Specialforskare Anna Sahari (Statens ekonomiska forskningscentral)

Specialsakkunnig i frågor om trafik Hanna Kalenoja (Autoalan tiedotuskeskus)

Ledande forskare Emilia Suomalainen (Finlands miljöcentral)

Du hittar medborgarparlamentets informationspaket nedan