Medborgarparlamentet 2023

Vad är medborgarparlamentet?

Medborgarparlamentet är som det finska folket i miniatyr

Medborgarparlamentet är ett experiment samtalsdemokrati som ordnas i november 2023. Medborgarparlamentet ger en grupp av vanliga medborgare med varierande bakgrund en möjlighet att diskutera, höra experter samt skapa en uppfattning olika samhälleliga frågor. Till slut sammanställs deltagarnas åsikter i en rapport som överlämnas till riksdagen 

Medborgarparlamentets preliminära resultat kommer att presenteras tisdagen den 28.11 kl 10:00 via riksdagens webbsändning.

Hur valdes deltagarna i meborgarparlamentet?

 basen av det datatillstånd vi hade ansökt om från Myndigheten för digitalisering och befolknignsdata, valdes 30 000 medborgare slumpässigt från befolkningsdatasystemet.

Inbjudan till medborgarparlamentet skickades enligt urvalet och alla 18 – 79 åringar som är bosatta i Finland hade lika stor sannolikhet att bli valda. De slutliga deltagarna i meborgarparlamentet valdes bland de anmälda för att säkerställa att olika befolkningsgrupper och åsikter finns representerade.  

Medborgarparlamentet ordnas av forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet i sammarbete med riksdagen och Sitra. Undersökningen finansieras av Sitra, riksdagen och Åbo Akademis toppenhet inom demokratiforskning FutuDem.

Medborgarparlamentet utnyttjar Deliberative Poll® metoden som utvecklats av Stanford University