Slutrapport för medborgarparlamentet

Bekanta dig med de viktigaste resultaten från medborgarparlamentet.
Rapporten är författad på finska men innehåller en svensk sammanfattning.

Medborgarparlamentet 2023

Vad är medborgarparlamentet?

Medborgarparlamentet är som det finska folket i miniatyr

Medborgarparlamentet är ett experiment samtalsdemokrati som ordnas i november 2023. Medborgarparlamentet ger en grupp av vanliga medborgare med varierande bakgrund en möjlighet att diskutera, höra experter samt skapa en uppfattning olika samhälleliga frågor. Till slut sammanställs deltagarnas åsikter i en rapport som överlämnas till riksdagen 

Hur valdes deltagarna i meborgarparlamentet?

 basen av det datatillstånd vi hade ansökt om från Myndigheten för digitalisering och befolknignsdata, valdes 30 000 medborgare slumpässigt från befolkningsdatasystemet.

Inbjudan till medborgarparlamentet skickades enligt urvalet och alla 18 – 79 åringar som är bosatta i Finland hade lika stor sannolikhet att bli valda. De slutliga deltagarna i meborgarparlamentet valdes bland de anmälda för att säkerställa att olika befolkningsgrupper och åsikter finns representerade.  

Medborgarparlamentet ordnas av forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet i sammarbete med riksdagen och Sitra. Undersökningen finansieras av Sitra, riksdagen och Åbo Akademis toppenhet inom demokratiforskning FutuDem.

Medborgarparlamentet utnyttjar Deliberative Poll® metoden som utvecklats av Stanford University