Medborgarparlamentets organisatörer

Medborgarparlamentet organiseras av Åbo Akademi, Tammerfors universitet, riksdagen och Sitra. Finansiärerna är Sitra, riksdagen och Åbo Akademis toppforskningsenhet FutuDem

Arbetsgruppen

Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi

Professor Kaisa Herne, Tammerfors universitet

Akademiforskare Marina Lindell, Åbo Akademi

Postdoktoral forskare Maija Jäske, Åbo Akademi

Postdoktoral forskare Janette Huttunen, Åbo Akademi

Postdoktoral forskare Isak Vento, Åbo Akademi

Doktorand Kim Backström, Åbo Akademi

Projektassistent Eva Aspnäs, Åbo Akademi

Projektassistent Ellen Ijäs, Åbo Akademi

Ledningsgruppen

Biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen, riksdagen

Senior specialist Maria Bäck, riksdagen

Ledande sakkunnig Lea Konttinen, Sitra

Projektledare Hannu-Pekka Ikäheimo, Sitra

Professor Kaisa Herne, Tammerfors universitet

Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi

Sekreterare Janette Huttunen, Åbo Akademi