Deliberative Poll®

Professor James Fishkin vid Stanford University, har utvecklat den mest kända och använda metoden för medborgarpaneler, Deliberative Poll®. Medborgarparlamentet använder sig av professor Fishkins modell.     

I opinionsundersökningar enligt deliberativ modell fyller ett slumpmässigt urval som representerar landets befolkning först i ett frågeformulär om de frågor som diskuteras under medborgarpanelen. Därefter väljs ett antal av de svarande till att diskutera ämnet i fråga. Deltagarna får ett omfattande och opartiskt informationspaket att bekanta sig med innan evenemanget. Under evenemanget kommer deltagarna att diskutera, höra och ha möjlighet att ställa frågor till experter. Smågruppdiskussioner leds av utbildade moderatorer. När diskussionerna är slut, fyller deltagarna i ett nytt frågeformulär. Svaren som ges i dessa frågeformulär ses som deltagarnas väl avvägda åsikter om de ämnen som diskuterats.