Rapporter och publikationer

På den här sidan samlas projektets rapporter och forskningspublikationer.


Slutrapport för medborgarparlamentet

Medborgarparlamentet och dess resultat presenteras i denna slutrapport

Presstillfälle 28.11.2023

Läs presentationen från presstillfället den 28.11.

Infopaket

Infopaketet presenterar de ämnen som diskuteras under medborgarparlamentet och skickas till alla deltagare så att de kan bekanta sig med det innan medborgarparlamentet. Deltagarna kan även använda sig av informationspaketet under diskussionerna vid behov.

Informationspaketet har sammanställts av riksdagens informationstjänst och arrangörerna av medborgarparlamentet. Under beredningen har experter som används av medborgarparlamentet och representanter från olika intressegrupper hörts.