Rapporter och publikationer

På den här sidan samlas projektets rapporter och forskningspublikationer.

Medborgarparlamentets infopaket

Infopaketet presenterar de ämnen som diskuteras under medborgarparlamentet och skickas till alla deltagare så att de kan bekanta sig med det innan medborgarparlamentet. Deltagarna kan även använda sig av informationspaketet under diskussionerna vid behov.

Informationspaketet har sammanställts av riksdagens informationstjänst och arrangörerna av medborgarparlamentet. Under beredningen har experter som används av medborgarparlamentet och representanter från olika intressegrupper hört.