Kansalaisparlamentti järjestetään suomalaisen demokratian kehittämiseksi

Kansalaisparlamentti on kokeilu kansallisen tason kansalaispaneeleiden käytöstä täydentämään edustuksellista demokratiaa. Kansalaispaneelien järjestämisellä pyritään lisäämään kansalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia. Kansalaisparlamentilla pyritään tarjoamaan eduskunnalle kanava harkitun kansalaismielipiteen huomioon ottamiseen ja lisäämään kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään. 

Kansalaisparlamentti käsittelee neljää eduskunnalle jätettyä kansalaisaloitteen teemaa, jotka koskevat polttoaineiden verotusta ja huumausainepolitiikkaa. Kansalaisparlamentin tavoitteena on kokeilla mallia, jossa eduskunta saa satunnaisesti valitulta kansalaisjoukolta tukea kansalaisaloitteen käsittelyyn.