Tillgänglighet

Medborgarparlamentets organisatörer strävar efter att ta hänsyn till tillgängligheten så bra som våra resurser tillåter oss. De personer som blir valda till medborgarparlamentet kommer att frågas om de har några specialbehov som behöver tas i beaktande under evenemangen.

Tillgänglighet under det fysiska evenemanget

Till det fysiska evenemanget är assistenter, ledar- och assistanshundar välkomna med.

Vid behov kan tillgänglighetsanpassade hotellrum bokas. Medborgarparlamentet står för kostnaden.

Materialet som delas ut på förhand är anpassat till PDF/A-format.

Organisatörerna har tagit i beaktande den fysiska tillgängligheten genom att försäkra sig om att utrymmet medborgarparlamentet ordnas i:

  • har hiss
  • har toaletter för rörelsehindrade
  • har parkeringsplatser för rörelsehindrade som är belägna nära en hiss
  • är utrustad med en hörslinga

Kom ihåg, assistenten är bara till för att hjälpa dig delta på ett jämlikt sätt, assistenten får inte personligen delta i diskussionerna.

Frågor och svar

Tillgänglighet under online-evenemanget

Assistenter är välkomna under online evenemanget.

Materialet som delas ut på förhand är anpassat till PDF/A-format.

I fall du behöver en person som tolkar vad som sägs under diskussionerna, kan tolken sitta bredvid dig och tolka diskussionerna via din dator. Observera att du behöver förstå finska för att kunna delta i evenemanget.

I sådana fall var du behöver hjälp med tekniken kan en assistent, familjemedlem eller vän hjälpa dig. Assistenten kan då sitta med dig och assistera dig när det behövs.

Kom ihåg, assistenten är bara till för att hjälpa dig delta på ett jämlikt sätt, assistenten får inte personligen delta i diskussionerna.