Hur arbetar medborgarparlamentet?

Medborgarparlamentets deltagare samlas under en helg för att diskutera medborgarinitiativ om bränslebestkattning och drogpolitik.

Deltagarna kommer att höra experter och diskutera dessa samhälleliga frågor i små grupper under ledning av en utbildad moderator. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor till experter och engagera sig i en genomtänkt och övervägd debatt med hjälp av experternas svar och ett balanserat informationspaket som tillhandahålls i förväg

Slutligen kommer deltagarnas åsikter att kartläggas och en kartläggningsrapport kommer att överlämnas till de riksdagsutskott som behandlar de medborgarinitiativ som har diskuterats.