Miten kansalaisparlamentti työskentelee?

Kansalaisparlamentin osallistujat kokoontuvat keskustelemaan kansalaisparlamentin teemoista yhden viikonlopun ajaksi.

He kuulevat asiantuntijalausuntoja sekä keskustelevat pienryhmissä koulutetun keskustelun ohjaajan johdolla yhteiskunnallisista teemoista. Osallistujat pääsevät esittämään kysymyksiä asiantuntijoille sekä käymään harkittua ja puntaroitua keskustelua etukäteen toimitetun tasapuolisen tietopaketin sekä asiantuntijoiden vastausten avulla. 

Lopuksi osallistujien mielipiteet kartoitetaan ja kartoituksesta tehty raportti toimitetaan keskustelun kohteena olleita kansalaisaloitteita käsitteleviin valiokuntiin.