Kansalaisparlamentin loppuraportti

Tutustu kansalaisparlamentin keskeisiin tuloksiin.

Kansalaisparlamentti 2023

Mikä on kansalaisparlamentti?

Kansalaisparlamentti on kuin kansa pienoiskoossa

Kansalaisparlamentti on puntaroivan demokratian kokeilu, joka järjestetään marraskuussa 2023. Kansalaisparlamentissa moniääninen joukko tavallisia kansalaisia pääsee keskustelemaan, kuulemaan asiantuntijoita ja muodostamaan mielipiteensä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Lopuksi osallistujien mielipiteet kartoitetaan ja  raportti mielipiteistä luovutetaan asiaa käsittelevälle eduskunnan valiokunnalle.

Miten kansalaisparlamentin osallistujat valittiin?

Kansalaisparlamentin kutsut on lähetettiin syykuussa 30 000 kansalaiselle. Kutsutut vastaanottajat poimittiin Digi- ja väestötietovirastolta haetun tietoluvan ja sen perusteella väestötietojärjestelmästästä toteutetun satunnaisotannan avulla. Kaikilla yli 18-vuotiailla Suomessa asuvilla oli mahdollisuus saada kutsu. Kansalaisparlamentin lopulliset osallistujat valittiin ilmoittautuneiden joukosta siten, että eri väestöryhmät ja näkemykset ovat edustettuina 

Kansalaisparlamentin järjestävät Åbo Akademi ja Tampereen yliopiston tutkijat sekä eduskunta ja Sitra. Rahoittajina toimivat Sitra, eduskunta sekä Åbo Akademin demokratiatutkimuksen huippuyksikkö FutuDem.

Prosessissa hyödynnetään Stanfordin yliopiston kehittämää Puntaroivan mielipidemittauksen menetelmää.