Professori James Fishkinin kehittämä

Puntaroiva mielipidemittaus

Professori James Fishkin Stanfordin yliopistosta on kehittänyt tunnetuimman ja laajimmin käytössä olevan kansalaispaneelimetodin, puntaroivan mielipidemittauksen (Deliberative Poll ®). Kansalaisparlamentissa käytetään tätä professori Fishkinin kehittämää mallia.  

Puntaroivassa mielipidemittauksessa satunnaisesti valittu ja edustava otos kansalaisista täyttää aluksi mielipidekyselyn keskustelun kohteena olevista teemoista. Kyselyn jälkeen osa vastanneista kutsutaan keskustelemaan kyseisestä teemasta. Keskustelijoille toimitetaan ennen tapahtumaa kattava ja tasapuolinen tietopaketti keskustelun aiheista. Tapahtumassa osallistujat käyvät keskusteluja, kuulevat ja voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Pienryhmäkeskusteluja käydään koulutetujen keskustelun ohjaajien avulla. Puntaroivan keskustelun jälkeen osallistujat täyttävät uuden mielipidekyselyn. Keskustelujen jälkeen täytettyjen kyselyjen vastauksia kutsutaan osallistujien teemoja koskevaksi harkituksi mielipiteeksi.